Steun ons en help Nederland vooruit

Paul-Jan Teeken

Coördinator PRIDE66 Oost-Nederland.

Paul Jan Teeken is de coördinator van PRIDE66 Oost-Nederland.

Mijn naam is Paul-Jan Teeken, kandidaat raadslid voor D66 voor de gemeente Deventer. Samen met mijn partner Susanne Kerkdijk ben ik vanaf het moment dat we hoorden van het bestaan van PRIDE66 heel gemotiveerd om dit ook in het oosten van het land vorm te geven.

Van jongs af aan, en ook later in mijn werkzame leven, heb ik mij verbaasd en in toenemende mate gestoord aan de ongelijkwaardige behandeling van mensen. Natuurlijk zag en zie ik dat we (gelukkig) allemaal anders zijn, maar
wel gelijkwaardig!

De slogan voor D66 is: Laat iedereen vrij maar niemand vallen. Jij bent pas vrij als iedereen dat is. Gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie dat nodig heeft.

Inclusiever kan eigenlijk niet. Voor mij staat PRIDE66 daarom voor: trots zijn op wie jij bent, voor de LHBTIQ+ gemeenschap, maar eigenlijk voor iedereen die staat voor diversiteit en inclusiviteit. Want ongeacht onze geaardheid, huidskleur of religieuze voorkeur, willen we ons allemaal veilig, gezien en geaccepteerd voelen in de samenleving, hoe verschillend we soms ook zijn.