Steun ons en help Nederland vooruit

Chantal van der Putten

Coördinator PRIDE66 Rotterdam

Chantal van der Putten is de coördinator van PRIDE66 Rotterdam.

“Al jaren werk ik aan veiligheid en zichtbaarheid van LHBTI+-personen in Nederland, onder andere binnen het onderwijs. Zo ben ik voorzitter van Student Pride NL. Deze stichting zet zich in voor een veilig klimaat op hogescholen, universiteiten en stageplaatsen ten aanzien van seksuele en genderdiversiteit, zodat alle studenten zich vrij kunnen voelen en zichzelf en de ander accepteren.

Ook als bestuurslid van GayRotterdam werk ik aan de zichtbaarheid en veiligheid van deze doelgroep. Binnen mijn werk als onderwijsmanager van de technische opleidingen van de Rotterdam Academy (onderdeel van Hogeschool Rotterdam) probeer ik ook extra aandacht te hebben voor een veilig studie- en werkklimaat.

Als coördinator van PRIDE66 Rotterdam wil ik mijn opgedane kennis en ervaring inzetten om ook binnen de Rotterdamse tak meer aandacht te geven aan dit onderwerp. Dit willen we doen door bijeenkomsten te organiseren, te luisteren naar wat er leeft onder de leden en raadsleden en wethouders input te geven waar nodig.”

Al jaren werk ik aan veiligheid en zichtbaarheid van LHBTI+-personen in Nederland
- Chantal van der Putten