Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 5 maart 2022

PRIDE66 zoekt een secretaris

PRIDE66 is op zoek naar een secretaris. Draag jij de LHBTIQ+-community ook een warm hart toe? Kan jij je vinden in de waarden van PRIDE66? Vind je het leuk om de spil binnen een bestuur te zijn? Dan zoeken wij jou!

De secretaris houdt zich voornamelijk bezig met de organisatie van het bestuur. Zij is de spil wat betreft de interne communicatie. Zij verzamelt proactief zoveel mogelijk gegevens die van belang zijn voor het bestuur. De secretaris stelt de agenda van de vergaderingen op, verstuurt deze en verzorgt een verslag van de vergaderingen. De secretaris legt tijdens de vergadering de genomen besluiten vast.

Het bestuur is als geheel verantwoordelijk voor het goed functioneren van het netwerk. Naast de functiespecifieke taken zet ieder bestuurslid zich hiervoor in.

Taken, verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

 • Verwoordt en bereidt voorstellen en agenda’s voor met de voorzitter;
 • Draagt zorg voor verslaglegging;
 • Houdt de regie op vergaderingen;
 • Is sparringpartner van de voorzitter in zowel de vergaderingen als daarbuiten voor de vergaderorde, het afronden van stukken en het bevorderen van resultaten;
 • Bereidt de agenda voor, legt de besluitvorming vast en monitort de resultaten (bijvoorbeeld door het bijhouden van een actiepuntenlijst);
 • Is verantwoordelijk voor inkomende en uitgaande post (mailbox) en de ledenadministratie van bestuur via MijnD66.nl.

Competentieprofiel

Om deze rol goed te kunnen vervullen dient een kandidaat te beschikken over de volgende competenties:

 • Besluitvaardigheid: Beslissingen nemen door middel van het ondernemen van acties, of zich vastleggen door het uitspreken van meningen;
 • Leervermogen: Open staan voor nieuwe informatie, deze opnemen en toepassen. Initiatieven nemen om nieuwe informatie tot zich te kunnen nemen en van praktijkervaringen leren;
 • Netwerkgerichtheid: Het vermogen te werken in teamverband en, zowel binnen als buiten dit team, relaties op te bouwen, te onderhouden en te benutten die nu of in de toekomst van belang kunnen zijn om werk gerelateerde doelen te realiseren;
 • Onderhandelen: Het bereiken van een goed resultaat zonder relaties te schaden, wanneer sprake is van tegengestelde belangen;
 • Politieke sensitiviteit: Doorzien van maatschappelijke en politieke processen, zien van politieke kansen en gevaren, en beschikken over verbindend vermogen;
 • Verbinden: Geeft richting en binding aan een groep of gemeenschap. Brengt doeltreffende samenwerkingsverbanden tot stand en handhaaft deze, fungeert als (ver)bindende schakel en bruggenbouwer;
 • Visie: Vermogen zaken in een breder kader te zetten en uit te dragen; conceptueel en beleidsmatig denken met daarbij de lange termijn voor ogen.

Kandidaten moeten betrokkenheid bij de regenbooggemeenschap hebben.

Lidmaatschap van PRIDE66 staat open voor zowel leden als niet-leden van D66. Lidmaatschap van D66 is wel een vereiste voor een bestuursfunctie bij PRIDE66.

Overal waar ‘zij’ staat, kan ook ‘hij of hen’ worden gelezen.

Over PRIDE66

PRIDE66 is het landelijke regenboognetwerk van D66 en verzorgt sociale en inhoudelijke activiteiten voor de LHBTIQ+-community. Ook biedt PRIDE66 een podium om LHBTIQ+-onderwerpen bespreekbaar te maken. Daarnaast denkt PRIDE66 mee en adviseert over diversiteitsonderwerpen in de politiek. Tevens zijn er verschillende regionale PRIDE66-afdelingen.

Ben je enthousiast? Stuur dan uiterlijk 31 maart 2022 een korte motivatie naar info@pride66.nl.